آزمون تفکر خلاق تورنس ویژه دانش آموزان

دوستان عزیزم  آزمون تفکر خلاق تورنس یکی از معتبرترین آزمونها برای تعیین میزان خلاقیت است . البته شما باید همیشه در نظر داشته باشید...