درباره ما

هر لحظه که تسلیمم در کار گه تقدیر               آرامتر از آهو،بی باک ترم از شیر

هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر           رنج از پی رنج آید،زنجیر پی زنجیر

 

 

کودکان ما به زودی وارد جامعه بزرگی خواهند شد که به سرعت رو به رشد بوده و با فرصت ها و تهدید های بسیاری نیز همراه است.بچه ها نیاز دارند بیشتر از همیشه برای زندگی در چنین جوامعی آماده باشند.لذا لزوم پرورش مهارت های زندگی و اجتماعی برای آنها بر هیچ کس پوشیده نیست.
 سازمان بهداشت جهانی در برنامه مهارت‌های زندگی که در سال 1993 معرفی نمود، ده مهارت را به‌عنوان مهارت‌های زندگی اصلی معرفی نمود. این ده مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز به‌عنوان مهارت‌های زندگی اصلی شناخته شده‌اند. 

مهارت تصمیم‌گیری، مهارت حل مسئله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر نقاد، توانایی برقراری ارتباط موثر، مهارت ایجاد و حفظ روابط بین‌فردی، خودآگاهی ، مهارت همدلی کردن، مهارت مقابله با هیجان‌ها و مهارت مقابله با استرس، سرفصل‌های ده مهارتی است که از سوی این مراکز به عنوان مهارت‌های اصلی زندگی معرفی شده‌اند.

کارگاههای ما با هدف پرورش مهارتهای زندگی و اجتماعی کودکان و نوجوانان طراحی می شود تا در حین بازی و فعالیتهای آزاد و خودانگیخته ی خود ،فرصتی داشته باشن تا با توانایی جسمی و روحی خود بیشتر آشنا شوند و مدیریت رفتار و عملکردشان را بر عهده بگیرند.

به امید روزی که همه کودکان در بستری امن و شاد پرورش مهارت های خود را تجربه کنند.

مهارتکده پویاژ